Holla Chamber Choir / Holla Kammerkor


              About the Choir...                                    Om koret...

Holla Chamber Choir was formed by Christopher Denton in March 1999. It has performed in the church at Easter and on May 17th (Norway's National Day) and gave its first concert in June 1999. Works have included liturgical music by Norwegian composer Egil Hovland, a specially-arranged version of Grieg's Våren (The Spring) and some negro spirituals. The choir has recently started an exchange with the English choir 'Shoreham Chamber Choir' and a tour to England is being planned for October 2001.
Holla Kammerkor ble opprettet i mars 1999 av Christopher Denton. Koret har sunget i Kirken i Påsken og på Syttende Mai, og første konserten var i juni 1999. Repertoiret inneholder mange forskjellige verker, inklusive liturgisk musikk av den norske komponist Egil Hovland, «Våren» av Edvard Grieg (arr. C. Denton) og Negro Spirituals. Koret har startet opp en utveksling med 'Shoreham Chamber Choir' fra Sør-England, og planer om å besøke England i oktober 2001.
                      
liker du musikk?
synger du?

SYNG MED
HOLLA
KAMMERKOR!
Erfaring i kor er ikke nødvendig
Alle er velkommen!
In the Future
The Choir is currently learning a range of works, both British and Norwegian to be sung in church services and concerts in the Autumn and at Christmas. The choir will sing at the service on All Soul's Day in Holla Church and at two or three Christmas Services, as well as at their own Christmas Concert on 10th December.
In February we will have a joint 'Lina Sandell concert' with Lunde Kammerkor.
I fremtiden

For øyeblikket jobber koret mot musikk til gudstjenester og konserter i høsten og juletiden. Vi skal synge på Allehelgensdag i Holla kirke i tilegg til julegudstjeneser og en konsert den 10.desember.
I januar skal vi samarbeid med Lunde Kammerkor i en 'Lina Sandell kveld' i Lunde kirke.
Neste år vil vi lære flere folkesanger og profane verkerå synge i Norge og England.


cdenton@notned.net