Director of Music/Kantor           neste          opp
Holla chamber choir before England trip September 2001/Holla Kammerkor før avreise til England sept. 2001.
Hola chamber choir before England trip September 2001/Holla Kammerkor før avreise til England sept. 2001.