Church Music in Holla Holla Kirke
Kirkemusikk i Holla
Helgen Kirke

DIRECtor of Music

The English organist Christopher Denton has been in the post of  Director of Music in Holla parish since September 1998. Since his arrival he has been working hard to further the rôle of music in liturgy, drawing inspiration both from the Norwegian and Lutheran traditons as well as from the rites of the Anglican church in which he was trained. In addition to his work in the church services, he has arranged a series of concerts to take place in the churches and has also founded the Holla Chamber Choir. He looks forward to developing access to a wide range of Church and Classical music in the Holla community in the future. Enjoy the website!
 Kantor

Den engelske Organisten Christopher Denton har arbeidet som Kantor i Holla, Nome Komune siden September 1998. I løpet av tiden i Holla har han arbeidet hardt for å utvikle den liturgiske musikken. Inspiration tar han fra Norske og Lutherske tradisjoner, og fra sin bakgrunn og utdannelse i den Anglikanske Kirken i England. I tillegg til sitt arbeid med gudsjenestene, har han også organisert et bredt utvalg av kirkekonserter, og han har startet opp Holla Kammerkor. Han gleder seg til å utvide mulighetene for nye musikalske opplevelser i Holla - både med kirke og klassisk musikk.
Håper Websidene faller i smak!

cdenton@notned.net
  
Christopher Denton
Bruksveien 6
3830 Ulefoss
NORGE